Go to Top

L’ARQUITECTURA ROMÀNICA I GÒTICA

 

És important que en aquest capítol els nens i joves coneguin les diferents tècniques que van utilitzar les diverses cultures de l’Antiguitat per cobrir les estades i resoldre arquitectònicament les finestres i portes en els paraments verticals.

També aprendran a gestionar els conceptes físics de densitat dels materials i de resistència mecànica a la tracció i a la compressió.

 

Arquitectura románica. Catedral de Sigüenza.

Arquitectura romànica. Catedral de Sigüenza.

S’explicaran de forma senzilla els detalls constructius dels arcs romànics i gòtics, la seva estructura i la seva estàtica i les diferents solucions arquitectòniques adoptades per absorbir els esforços que es generen.

Aprofitarem la descripció de les patologies, que sofreixen aquests monuments de pedra, per donar-los a conèixer breument l’oxidació dels metalls, comparant el comportament del ferro i l’acer inoxidable sobre la corrosió.

 

Arquitectura gótica. Bóveda de la Iglesia de Santa Maria la Major.

Arquitectura gòtica. Volta de l’Església de Santa Maria la Major.

Aprendran a dibuixar els arcs de mig punt i ogivals, i els hi mostrarem alguns exemples d’edificis romànics i gòtics amb els seus detalls.

Finalment es comentaran els nous conceptes constructius i de disseny introduïts per l’arquitecte Antoni Gaudí.

Com podeu veure en aquesta fotografia, Antoni Gaudí va col·locar les columnes inclinades, perquè poguessin suportar el jardí superior i contrarestar l’embranzida del terreny sobre el mur de contenció.

 

Antonio Gaudí- Parque Güell

Antoni Gaudí – Parc Güell.

Amb aquesta disposició, l’eix de les columnes coincideix amb la direcció dels esforços.

Aquesta forma de projectar exigeix fer un càlcul exacte dels esforços i components. La construcció de la Sagrada Família de Barcelona, la que serà sens dubte l’obra mestra dels Humans, està avançant a tota velocitat gràcies als ordinadors que calculen la forma de cadascuna de les pedres i dirigeixen els robots que les tallen.