Go to Top

LA TECNOLOGIA I LES CIÈNCIES. ELS NÚMEROS ROMANS.

 
Els romans van fer servir un sistema de numeració diferent del nostre. Trobaràs números romans en els textos de làpides i monuments. Però també els utilitzem avui en dia per numerar els segles. Per exemple, ara estem al Segle XXI.

Els romans no tenien paper. Les coses importants les escrivien en papirs, fulles formades unint centenars de tiges d’una planta. També usaven el pergamí, pell d’animals. Per als treballs diaris utilitzaven tauletes d’argila humida, maons de terra molt fina.

Els números romans són així:

Un pal és el número u, dos pals el dos, i tres pals el tres. El número 5 és una V, que deriva dels quatre pals ratllats pel cinquè pal.

En alguns rellotges veuràs que el número quatre són quatre pals, però és una errada. El quatre és el cinc menys u (5-1), o sigui IV.

Recorda: mai escriguis quatre lletres iguals seguides.

El sis, set i vuit són molt fàcils. El deu és una X. Llavors, el nou serà deu menys u (10-1), o sigui IX.

Els números de l’onze al trenta no és necessari que te’ls expliqui, perquè són molt fàcils.

Pensa una mica i segur que podràs escriure’ls tots.

Atès que el cinquanta és la lletra L, i els romans no poden escriure quatre lletres iguals seguides, el quaranta mai s’escriurà XXXX. SERIA UNA ERRADA!!!

El quaranta s’escriurà XL, o sigui cinquanta menys deu (50-10).

El número cent és C. Llavors el noranta serà XC cent menys deu (100-10).

I sabent que el mil és M, el nou-cents s’escriurà CM, o sigui mil menys cent (1000-100).

Oblidava dir-te que la lletra D és cinc-cents, i per tant quatre-cents és CD, cinc-cents menys cent (500-100).

Si alguna vegada escrivissis CCCC, faries una errada.

Recorda: mai escriguis quatre lletres iguals seguides.

Llavors ja ets mig romà, perquè saps que CM és nou-cents, XC és noranta, VIII és vuit, o sigui que CMXCVIII és nou-cents noranta-vuit.

MDCXVIII, és M mil, DC sis-cents, XVIII divuit, i MMXIII és MM dos mil, XIII tretze.

Juga amb els teus amics a endevinar números romans.

Si saps treballar amb taules d’Excel, pots convertir fàcilment números aràbics en números romans.

Per exemple, escriu en el quadre A1 el número aràbic 18.

En un altre quadre escriu la fórmula:

=NUMERO.ROMANO (A1)

Veuràs que en aquest quadre t’apareixerà un text amb el número romà XVIII (deu més cinc, més tres, o sigui divuit).