Go to Top

MONTBLANC, CIUTAT MUSEU MEDIEVAL.

 

Montblanc és una Ciutat Museu Medieval, on les tradicions i llegendes medievals perviuen amb tota la seva grandesa i espectacularitat. Una ciutat molt ben comunicada per carretera i accessible per ferrocarril.

Pels seus voltants es troben moltes altres meravelles, com el Monestir de Santa Maria de Poblet, panteó dels més venerables reis medievals.

El projecte que la Fundació Aurora proposa consisteix a motivar totes les forces vives de Montblanc perquè acullin la visita de nens i joves acompanyats pels seus educadors, a fi que adquireixin una formació bàsica sobre tots els aspectes principals de l’Edat Mitjana.

Després d’efectuada la visita, quan els nens i joves tornin als seus llocs d’origen, portaran amb si un sòlid i inesborrable bagatge de coneixements sobre aquest període de la història.

Hem d’aconseguir que es facin una idea clara de les causes de la caiguda de l’Imperi romà d’Occident. Les invasions dels pobles bàrbars i la pesta de Justinià van provocar un notable descens demogràfic, la decadència d’una cultura i el començament d’una època fosca.

Sabran que l’abandonament de les ciutats i l’agrupació dels supervivents al voltant dels castells va ser l’origen del feudalisme.

I, a més aprofundiran en aquests temes:

  • Els senyors feudals i els seus castells, el seu disseny i l’evolució de l’art de la guerra. Els costums i el vestuari dels Humans medievals.
  • L’arquitectura romànica i gòtica. La tecnologia de l’arc i la volta, els contraforts: s’explicaran les bases d’aquestes tècniques constructives i les tecnologies que les sustenten.
  • L’escultura i pintura romànica i gòtica: observant escultures originals i reproduccions d’obres importants, aprendran a distingir perfectament tots dos estils.
  • Els números romans: un coneixement bàsic que va cap el camí de ser oblidat.
  • La cultura medieval. El Califat de Còrdova. El retorn a Europa d’una cultura mil·lenària. La seva difusió mitjançant el Camí de Santiago. El floriment del gòtic i de les arts, i la fi de l’Edat Mitjana.

 

 
La visita a Montblanc Ciutat Museu Medieval podrà dur-se a terme de tres maneres:

Visita virtual. La Fundació Aurora contactarà amb potents grups mediàtics i gestors de les noves tecnologies per desenvolupar els mitjans a través dels quals tots els joves visitants, sigui per pròpia iniciativa o des de les seves escoles, efectuïn una impactant visita virtual.

Individual. Els nens i joves podran efectuar la visita a Montblanc Ciutat Museu Medieval acompanyats de la seva família. Una eficient aplicació de realitat virtual els permetrà submergir-se en una aventura singular.

Acompanyats pels seus professors. Els nens i joves pertanyents a les classes socials més desfavorides mancaran d’oportunitats per viatjar i participar en una activitat cultural d’aquesta índole. A tal fi, la Fundació Aurora es dirigirà a Renfe, amb l’objectiu de què doni als grups amb escassos recursos econòmics els bitllets necessaris que cobreixin el seu desplaçament acompanyats dels seus mestres.

Els professors inscriuran als seus alumnes a la pàgina web corresponent, i rebran els bitllets de tren i unes fitxes amb la informació necessària per planificar la seva visita a la ciutat i impartir lliçons prèvies.

Arribat el dia de la visita, els grups de joves, acompanyats dels seus professors, prendran el tren i viatjaran a Montblanc, on se’ls assenyalarà la seva ruta per la ciutat.

La fundació promourà que els establiments de restauració implicats ofereixin als nens un menú econòmic adequat. També disposaran d’un lloc per menjar els grups que portin el menjar preparat. Finalment, la fundació buscarà patrocinadors que sufraguin i garanteixin els aliments d’aquells nens de famílies en situació de risc social.

Havent dinat, els nens i els seus mestres agafaran de nou el ferrocarril i tornaran als seus llocs d’origen després de viure una experiència màgica que mai oblidaran.